Make your own free website on Tripod.com

e-Pembelajaran Hasmiza

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia


Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang

Tel. +6 04 253 2315, Fax. +6 04 657 6000

hasmi@usm.my

 

School of Distance Education, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia


Muka Utama

 

Perancangan Akademik | Nota PembelajaranSidang Video

Pensyarah Anda | E-mail Pensyarah | Penerbitan | Persidangan | Penyelidikan | Sumbangan

 

Portal PPPJJ | Laman USM | Laman PPPJJ

 

Kumpulan Perbincangan

Nota Pembelajaran Pearson Prentice-Hall


PENYELIDIKAN

[Researches]

 

"Perception of Graduating Students toward Work and Employer: Case of School of Distace Education Graduates," USM Short Term Grant, 1 April 2004 - 31 March 2006, RM13,342.

"Telework and Women," USM Short Term Grant, 1 March 2003 - 28 February 2005, RM15,329 [Co-researcher].

 

 

 

 

Laman web ini dibangunkan oleh Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari c2000-2005