Make your own free website on Tripod.com

e-Pembelajaran Hasmiza

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia


Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang

Tel. +6 04 253 2315, Fax. +6 04 657 6000

hasmi@usm.my

 

School of Distance Education, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia


Muka Utama

 

Perancangan Akademik | Nota PembelajaranSidang Video

Pensyarah Anda | E-mail Pensyarah | Penerbitan | Persidangan | Penyelidikan | Sumbangan

 

Portal PPPJJ | Laman USM | Laman PPPJJ

 

Kumpulan Perbincangan

Nota Pembelajaran Pearson Prentice-Hall


NOTA PEMBELAJARAN

[Course Notes]

 

 

JTW101 Pengantar Pengurusan

 

JTP357 Pengurusan Antarabangsa

 

JTW400 Pengurusan Perniagaan Kecil

 

Pengurusan Strategik

 

Organizational Development

 

 

Jaringan bagi nota

Statistik Perniagaan

 

 

 

 

 

 

 

Laman web ini dibangunkan oleh Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari c2000-2005