Make your own free website on Tripod.com

e-Pembelajaran Hasmiza

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia


Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang

Tel. +6 04 253 2315, Fax. +6 04 657 6000

hasmi@usm.my

 

School of Distance Education, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia


Muka Utama

 

Perancangan Akademik | Nota PembelajaranSidang Video

Pensyarah Anda | E-mail Pensyarah | Penerbitan | Persidangan | Penyelidikan | Sumbangan

 

Portal PPPJJ | Laman USM | Laman PPPJJ

 

Kumpulan Perbincangan

Nota Pembelajaran Pearson Prentice-Hall


PERANCANGAN AKADEMIK

[Course Outline]

 

JTW101 PENGANTAR PENGURUSAN

Kursus ini memberikan kefahaman tentang pelbagai konsep, fungsi, peranan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengurus pekerja dan oranisasi. Peningkatan pengetahuan pelajar tentang teori dan pengaruh persekitaran ke atas aktiviti pengurusan organisasi. Seterusnya kursus ini memberikan kesedaran kepada pelajar tentang pembaharuan dalam ilmu dan amalan pengurusan masa kini.
 

Dapatkan perancangan akademik sekarang.
 

 

JTP357 PENGURUSAN ANTARABANGSA

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai cabaran dan isu yang wujud dalam bidang pengurusan antarabangsa. Penekanan berkaitan perbezaan dan persamaan yang wujud di antara pengurusan domestik dan antarabangsa turut didedahkan. Seterusnya membincangkan perkembangan semasa dalam bidang pelaburan antarabangsa dan globalisasi. Akhirnya kurus ini akan menganalisa kemahiran yang diperlukan oleh seorang pengurus dalam mengendalikan organisasi diperingkat antarabangsa.

Dapatkan perancangan akademik sekarang.
 

 

JTW400 PENGURUSAN PERNIAGAAN KECIL

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kosep, fahaman dan pengetahuan dalam pembentukan perniagaan kecil. Ianya juga akan memberikan pengenalan kepada peluang-peluang perniagaan, bentuk perniagaan, perlesenan, perancangan, pemasaran, pengeluaran, penetapan harga barangan serta pengurusan sumber manusia. Seterusnya kursus ini diharapkan dapat melahirkan ramai usahawan yang berdaya saing dan maju dalam menghadapi cabaran globalisasi.

Dapatkan perancangan akademik sekarang.
 

 

 

 

Laman web ini dibangunkan oleh Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari c2000-2005