Make your own free website on Tripod.com

e-Pembelajaran Hasmiza

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia


Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang

Tel. +6 04 253 2315, Fax. +6 04 657 6000

hasmi@usm.my

 

School of Distance Education, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia


Muka Utama

 

Perancangan Akademik | Nota PembelajaranSidang Video

Pensyarah Anda | E-mail Pensyarah | Penerbitan | Persidangan | Penyelidikan | Sumbangan

 

Portal PPPJJ | Laman USM | Laman PPPJJ

 

Kumpulan Perbincangan

Nota Pembelajaran Pearson Prentice-Hall


PENGURUSAN ANTARABANGSA

[International Management]

 

BUKU TEKS:
Hodgetts, R.M. dan Luthans, F. (2003).
International Management: Culture, Strategy, and Behavior, 4th. Edition, International Edition, McGraw-Hill, USA.

 

 

BAHAGIAN A:
Persekitaran Pengurusan Antarabangsa
Persaingan Global
 

Bab 1

Bab 2

Bab 3BAHAGIAN B:
Dimensi Budaya
Pengurusan Budaya & Komunikasi
Pengurusan Diversiti
 

Bab 5

Bab 6

Bab 7

Bab 8BAHAGIAN C:
Pengurusan Strategik
Pengurusan Operasi Antarabangsa
Penentuan Keputusan & Pengawalan
 

Bab 9

Bab 10

Bab 11

Bab 12BAHAGIAN D:
Cabaran Mengurus Sumber Manusia
Cabaran Memimpin
Perhubungan Industri
 

Bab 13

Bab 14

Bab 15

Bab 16

Bab 17BAHAGIAN E:
Etika & Tanggungjawab Sosial
 

Bab 4 Etika ---- tiada pengujian.
 

 

 

 

Laman web ini dibangunkan oleh Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari c2000-2005