Make your own free website on Tripod.com

e-Pembelajaran Hasmiza

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia


Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang

Tel. +6 04 253 2315, Fax. +6 04 657 6000

hasmi@usm.my

 

School of Distance Education, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia


Muka Utama

 

Perancangan Akademik | Nota PembelajaranSidang Video

Pensyarah Anda | E-mail Pensyarah | Penerbitan | Persidangan | Penyelidikan | Sumbangan

 

Portal PPPJJ | Laman USM | Laman PPPJJ

 

Kumpulan Perbincangan

Nota Pembelajaran Pearson Prentice-Hall


PENGANTAR PENGURUSAN

[Introduction to Management]

 

Buku Teks: Modul PPPJJ 1-3

 

Buku Rujukan Utama:

Pengantar Pengurusan (2004) Edisi Kedua oleh Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari & Noorliza Karia, Prentice Hall, Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
Sila dapatkan dari Kedai Buku Koperasi USM. Dapatkan yang ASLI, benteras budaya CETAK ROMPAK dan FOTOKOPI.

 

 

Bab 1  :  Pengenalan

Bab 2  : 
Persekitaran

Bab 3  :  Pembuatan Keputusan

Bab 4  :  Perancangan


Bab 5  :  Teknik Perancangan

Bab 6  :  Pengurusan Strategik


Bab 7  :  Struktur Organisasi dan Rekabentuk

Bab 8  :  Pengurusan Sumber Manusia

Bab 9  :  Kepimpinan

Bab 10  :  Kawalan

 

 

 

 

 

Laman web ini dibangunkan oleh Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari c2000-2005