Make your own free website on Tripod.com

e-Pembelajaran Hasmiza

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia


Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang

Tel. +6 04 253 2315, Fax. +6 04 657 6000

hasmi@usm.my

 

School of Distance Education, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia


Muka Utama

 

Perancangan Akademik | Nota PembelajaranSidang Video

Pensyarah Anda | E-mail Pensyarah | Penerbitan | Persidangan | Penyelidikan | Sumbangan

 

Portal PPPJJ | Laman USM | Laman PPPJJ

 

Kumpulan Perbincangan

Nota Pembelajaran Pearson Prentice-Hall


PENGURUSAN PERNIAGAAN KECIL

[Small Business Management]

 

BUKU TEKS:
Zimmerer, T.W. dan Scarborough, N.M. (2002). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Third Edition, Prentice Hall, NJ.

BUKU RUJUKAN UTAMA:
Osman Mohamad dan Fauziah Md Taib (2000).
Pengurusan Perniagaan: Konsep, Strategi & Operasi, McGraw-Hill (M) Sdn Bhd, Malaysia.
 

BAB 1 : ASAS KEUSAHAWANAN

BAB 2 : PEMIKIRAN USAHAWAN: DARI IDEA KE KENYATAAN

BAB 3 : PENGURUSAN STRATEGIK DAN USAHAWAN

BAB 4 : PEMILIKAN DAN FRANCHISE

BAB 5 : PEMBELIAN PERNIAGAAN SEDIAADA

BAB 6 : PELAN PEMASARAN

BAB 7 : PENGIKLANAN DAN HARGA

BAB 8 : MENANGANI ALIRAN WANG

BAB 9 : PELAN KEWANGAN

BAB 10 : PELAN PERNIAGAAN

BAB 11 : SUMBER KEWANGAN

BAB 12 : PEMILIHAN LOKASI DAN SUSUNATUR

BAB 13 : GLOBALISASI DAN USAHAWAN

BAB 14 : PERKEMBANGAN PERNIAGAAN

BAB 15 : E-DAGANG DAN USAHAWAN

 

 

 

Laman web ini dibangunkan oleh Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari c2000-2005